Disclaimer

Aangezien de inhoud van deze website van algemene en informatieve aard is, kan de acupunctuurpraktijk
M .Klomp niet garanderen dat alle informatie op deze site volledig en juist is.
U blijft zelf verantwoordelijk voor alle acties die u wel of niet onderneemt betreffende uw gezondheid. Uiteraard wordt u zelf aangeraden om uw (huis) arts van uw bezoek en/of behandeling van uw acupuncturist op de hoogte te stellen.

Acupunctuurpraktijk M. Klomp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie of links op deze website.
Uw privacy wordt door acupunctuurpraktijk M. Klomp, als lid van de beroepsvereniging Zhong, conform de geheimhoudingsregeling gehanteerd.

Deze website is ontworpen en tot realisatie gebracht door Andor Klomp en Rino de Boer.